A miña primeira guía micolóxica: Macrofungos domesticados. Conxunto de aforro