Investigación e desenvolvemento

Identificación micolóxica

Descrición taxonómica de cogomelos e dos seus caracteres microscópicos

A entrega das mostras para a identificación taxónomica deberán seguir o noso protocolo de envío de mostras. A realización de probas adicionais para a contrastación da especie mediante a análise xenética poderá ser solicitada con posterioridade

Microfotografía

Fotografía de estruturas microscópicas

Fotografía microscópica EDoF (Extended Depth of Focus)

Identificación botánica

Descrición taxonómica de exemplares vexetais.

Estudos de micobiota e de flora

Catalogación das especies de fungos macromicetos ou de especies vexetais presentes nun determinado territorio.

Elaboración de proxectos de I+D

Colaboramos na creación de traballos de investigación relacionados coas áreas de Micoloxía e Botánica.